Siden er opdateret 24. februar 2024      
Forside Aktuelt  Foreningen Bibliotek Kontakt og Links Billeder
Opholds- og Legeområdet er den del af Ægirsvej, der ligger mellem Anemonevej og Huslodsvej .
Vejen er en privat fællesvej med status som opholds- og legeområde. Det vil sige, at alle må færdes området
efter bestemte regler, og at der må placeres forsyningsledninger i vejarealet, men grundejerne skal selv sørge
for rengøring og vedligeholdelse af vejen og dens belægning samt de trafikregulerende foranstaltninger.
 
Området var, før der blev indrettet Opholds- og Legeområde, meget trafikeret. Der var gennemgående
og hurtig trafik samt færdsel fra de tilstødende sideveje, og da der  ikke er fortove langs vejen, var det ”livsfarligt”
for både børn og voksne at færdes. Tillige blev vejens belægning nedslidt af de mange biler. 
Grundejerforeningen Ægir blev stiftet i 1982 med det formål at få etableret en ”Stillevej” – en såkaldt § 40 vej.
Efter kommunens forslag blev vejens status ændret til Opholds- og Legeområde. Grundejerforeningens medlemmer
indbetalte et indskud til køb af materialer, og i august 1983 udførte medlemmerne arbejdet med etablering af
plantekummer og bump.
Grundejerforeningen afholder den årlige ordinære generalforsamling i marts måned.
På generalforsamlingen vælges foreningens ledelse, der drøftes ting af fælles interesse og der fastsættes,
hvornår i foråret medlemmerne i fællesskab udfører en generel rengøring på vejen og et grundigt eftersyn
af plantekasser med videre.
Alle grundejerne fra  hus nr. 3 til nr. 30 er fælles om at bevare området i pæn og ordentlig stand.
Grundejerne kan deltage aktivt i fællesskabet ved at betale kontingent til foreningen i januar måned 
og ved  at møde op til foreningens generalforsamlinger og øvrige arrangementer.