IOM Julestævne

Sted:                   

Davinde Sø - indkørsel fra      Ørbækvej

Dato:    

Fredag den 28. december  2018

Arrangør:         

 Odense Mini - Sail

Tider:

Skippermøde

kl. 09.30

Første Start

kl. 10.00

Sidste Start 

kl. 15.00

Startgebyr:       

kr.  20 betales kontant eller MobilePay.

Præmier:

??

Kapsejladsregler:                            

DS og  ISAF og ModelSejlKlubbens tillæg til DS

Kapsejladsledelse:

OMS

Dommer: Deltagerne
Tilmelding med følgende oplysninger:

Sendes til:
Båd Design og
SejlNummer


 e-mail  John Pettersson


Sidste tilmelding:                        

Fredag den 21. december 2018