Medlemsskab

Er du interesseret i at blive medlem af klubben så send en anmodning pr. e-mail eller telefon til et bestyrelsesmedlem - se  Kontakt - med oplysning om navn - adresse - telefon og eventuel e-mail adresse.

Medlemskabet koster i indeværende år et indskud på 250 kr. og et årligt kontingent på 150 kr.
Når der er betalt, får du udleveret Brochure, Vedtægter, Medlemsliste, ClubCap, samt nøgle til Bom og Klubhus ved Davinde Sø

Størrelsen af indskud og kontingent bestemmes på forårsgeneralforsamlingen og kontingent betales derefter til Arbejdernes Landsbank Konto 
5384-0504696 eller MobilePay 3049 4326