Medlemsskab

Er du interesseret i at blive medlem af klubben så send en anmodning pr. e-mail eller telefon til et bestyrelsesmedlem - se  Kontakt - med oplysning om navn - adresse - telefon
og eventuel e-mail adresse.

Medlemskabet koster i indeværende år et indskud på 250 kr. og et årligt kontingent på 200 kr.
Når der er betalt, får du udleveret Brochure, Vedtægter, Medlemsliste, ClubCap, samt nøgle til Bom og Klubhus ved Davinde Sø

Størrelsen af indskud og kontingent bestemmes på forårsgeneralforsamlingen og kontingent betales derefter til Arbejdernes Landsbank Konto  5384-0504696