Dato Aktivitet Sted
Hver onsdag fra kl. 10.00           Se Video Sejlads med alle bådtyper og enhver sejler med modelbåd er velkommen.
Davinde Sø

Onsdage og andre hverdage fra kl.10.00
I sommermånederne starter vi kl. 09.00, så kan vi sejle et par timer i fred for badegæster.


IOM bådene sejler kapsejlads, uanset antal deltagende både, men sejladsen er kun gældende på ranglisten  med mindst 6 deltagende både.
Vi sejler efter ISAF`s (RRS) 2013-2016, DS sejladsbestemmelser inklusiv tillæg E men uden dommere og vinderen af det enkelte heat "måltager" de øvrige både.
Efter 5 gennemførte sejladser fratrækkes 1 dårlig placering,  efter 8 fratrækkes  2, efter 10 fratrækkes 3, efter 12 fratrækkes 4 og herefter fratrækkes ikke flere.

 Resultater
Så er det vinter igen  og vi trofaste IOM sejlere trodser kulden og sejler så længe vandet er "blødt".

Lørdage eller Søndage fra kl. 10.30 Jysk - Fynsk  - IOM sejlads 
Se Kalender og Resultater her
Davinde Sø  Skanderborg Sø
Knuds Sø